VİZE YENİLEME ESASLARI

Değerli Gözlemci ve Hakemlerimiz,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 17.04.2019 tarih, 114 nolu kararı ve onayı gereğince 2019 – 2020 Futbol sezonunda Hakem – Gözlemciler için uygulanacak olan vize bedellerini ayrıca TFFHGD Genel Başkanlığı tarafından açıklanan 15.05.2019 tarih 12 / 066 sayılı kararı doğrultusunda, her hangi bir yasal sorunla karşılaşılmaması ve uygulama aşamasında Hakem ve Gözlemcilerimizin problemler yaşamaması için alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

A-)Hakem ve Gözlemci Vize Ücretleri;

1-) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulunun 17 Nisan 2019 / 114 nolu aldığı karar gereğince 2019 – 2020 Futbol sezonunda görev alacak Derneğimiz üyesi Hakem, Gözlemci ve Mentör vize bedelleri aşağıdaki gibidir. Derneğimize üye olan Hakem ve Gözlemcilerin belirlenen payları (A + B) Türkiye Futbol Federasyonu’na ve TFFHGD Adana şube yetkililerine ayrı ayrı ödeyeceklerdir.

 

                                                                          TFF PAYI (A)         TFFHGD PAYI (B)

Süper Lig Hakemi                                                 544,50 TL                  544,50 TL

Süper Lig Yardımcı Hakemi                                  302,50 TL                  302,50 TL

A Klasman Hakemi                                               423,50 TL                  423,50 TL

A Klasman Yardımcı Hakemi                               242,00 TL                  242,00 TL

B Klasman Hakemi                                               157,00 TL                  157,00 TL

B Klasman Yardımcı Hakemi                                  90,00 TL                    90,00 TL

C Klasman Hakemi                                               121,00 TL                  121,00 TL

C Klasman Yardımcı Hakemi                                  70,00 TL                    70,00 TL

Bölgesel Hakem                                                      50,00 TL                    50,00 TL

Bölgesel Yardımcı Hakem                                       35,00 TL                    35,00 TL

Kadın Bölgesel Hakem                                             50,00 TL                    50,00 TL

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem                            35,00 TL                    35,00 TL

Üst Klasman Gözlemci/Mentör                             211,50 TL                  211,50 TL

Klasman Gözlemci/Mentör                                      72,50 TL                    72,50 TL

Bölgesel Gözlemci/Mentör                                      24,00 TL                    24,00 TL

 

 

2-) TFFHGD Genel Başkanlığının 16 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince, derneğimize üye olacak ve halen derneğimiz üyesi olan Hakem ve Gözlemcilerin Üye Aidat ve Giriş Aidat bedelleri aşağıdaki gibidir.

2018 – 2021 Yılları üye giriş bedeli: 80 TL.

2018 – 2021 Yılları üye Yıllık aidat: 100 TL.

2018 – 2021 Yılları Kimlik Kart bedeli: 5 TL.

 

Üyelik için;

  • Üye Bilgi Formu (Resimli)
  • Sabıka kaydı
  • 3 adet resim
  • İlk giriş aidat 80 TL.
  • Yıllık aidat 100 TL.
  • Dernek Kimlik 5 TL.

B-) Üye Aidatlarının ve Vize Ücretlerinin yatırılması ile ilgili önemli uyarılar;

1-) Üye Aidat ve Vize bedellerinin Adana Şube Yönetim Kurul üyesi sayın Fatih DELİÇAY’a  teslim edilmesi için son gün 28 Mayıs 2019 saat 17:00’ye kadardır.

2-) 2019 – 2020 Klasmanların belirlenmesinden sonra, Klasmanlarında değişiklik olan Hakem ve Gözlemcilere herhangi bir ek ücret yatırma veya ücret iadesi işlemi uygulanmayacaktır.

3-) 2019 – 2020 Futbol sezonunda görev yapacak Hakem & Gözlemciler TFFHGD vize payını ve Yıllık üye aidat bedeli ile birlikte ödemelerini, Dernek alındı makbuzu ile belgelendirilecektir. Tüm Klasmanlarda görev yapan Hakem ve Gözlemciler ödemesini yaptığı Dernek alındı belge fotokopisini, İHK istediği diğer evraklar ile birlikte MHK Hakem işleri Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İHK’na teslim edeceklerdir.

4-) İHK’na Vizesini yeniletmek üzere müracaat eden Hakem ve Gözlemcinin tüm işlemlerini, aşağıda belirtilen EK belge ve Derneğe ait tüm Mali yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla yapacaktır. Aksi durumda ilgili kişinin vize işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu maddede açıklanan hususlara aykırı hareket edenler hakkında Tüzüğümüzün ilgili maddeleri hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

EK belge için  tıklayınız…

Hakem Bilgi Formu için tıklayınız…

Gözlemci Bilgi Formu için tıklayınız…

Üye Bilgi Formu için tıklayınız…

5-) 2019 – 2020 Futbol sezonu TFFHGD vize payı’nı ve Yıllık üye Aidatı bedelini süresi içinde yatırmayanlara 2019 – 2020 Futbol sezonu için TFFHGD vizesi verilmeyecektir. Adana şube Başkanlığınca yapılacak olan icmal listeler, Genel Başkanlıkça yapılan kontroller sonrası MHK gönderilecektir. İcmal listelerinde ismi bulunmayan TFFHGD üyelerine MHK ile varılan mutabakat neticesinde 2019 – 2020 Futbol sezonu için Vize verilemeyeceğinden görev almaları da mümkün olmayacaktır.

6-) Hakem ve Gözlemciler hak kaybına uğramamaları ve mağduriyet yaşamamaları bakımından yukarıda belirtilen açıklamalara ve verilen süreye dikkat göstermeleri gerekmektedir. Aksi halde vize işlemleri ve üyelik kayıtları konusunda ortaya çıkacak sorunlar giderilemeyeceğinden, gerekli hassasiyetin gösterilmesi, tüm Hakem ve Gözlemcilerimizin bilmemesi gereken önemli bir durumdur.

Saygılarımızla…

TFFHGD ADANA ŞUBE YÖNETİMİ