2020/2021 FUTBOL SEZONU VİZE YENİLEME ESASLARI

Değerli Gözlemci ve Hakemlerimiz,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 09.07.2020 tarihli kararı ve onayı gereğince 2020 – 2021 Futbol sezonunda görev alabilmek için Hakem – Gözlemcilere uygulanacak olan vize bedelleri her hangi bir yasal sorunla karşılaşılmaması ve uygulama aşamasında Hakem ve Gözlemcilerimizin problemler yaşamaması için alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

A-)Hakem ve Gözlemci Vize Ücretleri;

1-) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulunun 09 Temmuz 2020 tarihli aldığı karar gereğince 2020 – 2021 Futbol sezonunda görev alacak Derneğimiz üyesi Hakem, Gözlemci ve Mentör vize bedelleri aşağıdaki gibidir.

                                                                                TFF PAYI            TFFHGD PAYI

Süper Lig Hakemi                                                     484 TL                       484 TL

Süper Lig Yardımcı Hakemi                                     272 TL                       272 TL

Klasman Hakemi                                                       139 TL                        139 TL

Klasman Yardımcı Hakemi                                         80 TL                         80 TL

Bölgesel Hakem                                                          50 TL                         50 TL

Bölgesel Yardımcı Hakem                                          35 TL                         35 TL

Kadın Bölgesel Hakem                                               50 TL                         50 TL

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem                               35 TL                         35 TL

Klasman Gözlemci / Mentör                                       72 TL                         72 TL

Bölgesel Gözlemci / Mentör                                       24 TL                         24 TL

NOT:  2020-2021 Futbol sezonunda görev yapacak İl Hakemi, İl Gözlemcisi ve İl Mentörlerinden TFFHGD vize ücreti alınmayacaktır

2-) TFFHGD Genel Başkanlığının 16 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince, derneğimize üye olacak ve halen derneğimiz üyesi olan Hakem ve Gözlemcilerin Üye Aidat ve Giriş Aidat bedelleri aşağıdaki gibidir.

2018 – 2021 Yılları üye giriş bedeli: 80 TL.

2018 – 2021 Yılları üye Yıllık aidat: 100 TL.

2018 – 2021 Yılları Kimlik Kart bedeli: 5 TL.

Üyelik için;

  • Üye Bilgi Formu (Resimli) * Sabıka kaydı
  • 3 adet resim * İlk giriş aidat 80 TL.
  • Yıllık aidat 100 TL. * Dernek Kimlik 5 TL.

B-) Üye Aidatlarının ve Vize Ücretlerinin yatırılması ile ilgili önemli uyarılar;

1-) Üye Aidatı, vize bedelleri, mali yükümlülükler ve İl Hakem Kuruluna verilen Bilgi formu örneğinin ön yüz fotokopisi ve 1 adet resim ile birlikte Adana Şube Yönetim Kurul üyesi Sayın Fatih DELİÇAY’a  teslim edilmesi için son gün 24 Temmuz 2020 saat 17:00’ye kadardır.

2-) 2020 – 2021 Futbol sezonunda görev yapacak tüm Hakem ve Gözlemciler TFFHGD vize payını ve Yıllık üye aidat bedeli ile birlikte diğer mali ödemelerini, Dernek alındı makbuzu ile belgelendirilecektir. Tüm Klasmanlarda görev yapan Hakem ve Gözlemciler ödemesini yaptığı Dernek alındı belge fotokopisini, İHK istediği diğer evraklar ile birlikte MHK Hakem işleri Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İHK’na teslim edeceklerdir. Şubemiz tarafından yapılacak olan icmal listelerinde ismi bulunmayan TFFHGD üyelerine Merkez Hakem Kurulu ile varılan mutabakat neticesinde 2020 – 2021 futbol sezonu için VİZE verilmeyeceğinden görev almaları mümkün olmayacaktır.

3-) 2020 – 2021 sezonu Klasmanların belirlenmesinden sonra, Klasmanlarında değişiklik olan Hakem ve Gözlemcilere herhangi bir ek ücret yatırma veya ücret iadesi işlemi uygulanmayacaktır. Mükerrer, eksik ve/veya fazla olarak yatırılan ücretlerin iadesi yapılmayacak olup, söz konusu ücretler Genel Merkez hesabına bağış olarak aktarılarak gelir kayıt edilecektir.

4-) İHK’na vizesini yeniletmek üzere müracaat eden Hakem ve Gözlemcinin tüm işlemlerini, aşağıda belirtilen EK belge ve Derneğe ait tüm Mali yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla yapacaktır. Aksi durumda ilgili kişinin vize işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu maddede açıklanan hususlara aykırı hareket edenler hakkında Tüzüğümüzün ilgili maddeleri hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

EK belge için tıklayınız…

Hakem Bilgi Formu için tıklayınız…

Gözlemci Bilgi Formu için tıklayınız…

Dernek Üye Bilgi Formu için tıklayınız…

TFF ve TFFHGD Vize Bedelleri için tıklayınız…

5-) Hakem ve Gözlemciler hak kaybına uğramamaları ve mağduriyet yaşamamaları bakımından yukarıda belirtilen açıklamalara ve verilen süreye dikkat göstermeleri gerekmektedir. Aksi halde vize işlemleri ve üyelik kayıtları konusunda ortaya çıkacak sorunlar giderilemeyeceğinden, gerekli hassasiyetin gösterilmesi, tüm Hakem ve Gözlemcilerimizin bilmemesi gereken önemli bir durumdur.

TFFHGD Adana Şube Başkanı

Tülay TAPCI